Ponad 1 mln
e‑Dokumentów
miesięcznie.

Szybko i bezpiecznie,
dzięki outsourcingowej usłudze Asseco.

[dkpdf-button]

Klient

Netia to jedna z czołowych firm telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza m.in. szybki, stacjonarny dostęp do internetu, zaawansowane usługi transmisji danych oraz telewizję i multimedialną rozrywkę, a także usługi telefonii komórkowej. Z jej usług korzysta około 1 mln klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.

Grupa Netia jest też dostawcą rozwiązań komunikacji zintegrowanej oraz szeregu zaawansowanych rozwiązań ICT (NetiaNext) opracowanych z myślą o usprawnieniu procesów i zwiększeniu efektywności firm i instytucji. Jest też jednym z czołowych dostawców rozwiązań chmurowych w Polsce oraz właścicielem 5 Data Center zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie i okolicach. Zapewnia też pełną gamę rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, z Security Operations Center (SOC) włącznie.


FAKTY

Grupa Netia jest też dostawcą rozwiązań komunikacji zintegrowanej oraz szeregu zaawansowanych rozwiązań ICT (NetiaNext) opracowanych z myślą o usprawnieniu procesów i zwiększeniu efektywności firm i nstytucji.

„Zdecydowaliśmy się na współpracę z Asseco, ponieważ jest to dostawca, który posiada bardzo duże doświadczenie w obszarze przetwarzania danych oraz automatyzacji tworzenia spersonalizowanych dokumentów elektronicznych. W naszym projekcie kluczowe było uwzględnienie wszystkich szablonów dokumentów oraz szeregu wymogów regulacyjnych, co w tym przypadku oznaczało, że konieczne jest rozpoczęcie prac na szeroką skalę oraz zaangażowanie wielu osób z różnych departamentów. W trakcie prac bardzo ważne było dla nas indywidualne podejście ze strony Asseco Data Systems, dzięki czemu efekt końcowy jest lepszy niż nasze pierwotne oczekiwania”

- powiedział Rafał Antczak, Project Manager, Netia.

Wyzwania

Skrócenie czasu i automatyzacja generowania e‑Dokumentów

Pomimo, że Netia posiada bardzo wysokie standardy obsługi klientów, to jednak nieustannie dąży do doskonalenia ich jakości. Dlatego, aby usprawnić obszar rozliczeń zdecydowała się na wdrożenie nowej usługi, która podniesie poziom automatyzacji i pozwoli na skrócenie czasu generowania e-Dokumentów. Szukała rozwiązania, które poprawi nie tylko szybkość, jakość i terminowość generowania dokumentów dla odbiorców końcowych, ale będzie też zgodne z wewnętrznymi procedurami spółki i pozwoli szybciej reagować m.in. na nowe regulacje. Do realizacji projektu Netia wybrała spółkę Asseco Data Systems, która była odpowiedzialna za wdrożenie usługi Przetwarzania Danych w zakresie obsługi e‑Dokumentów.

 


Wdrożenie

Zoptymalizowanie procesu przetwarzania danych rozliczeniowych

Celem projektu była optymalizacja przygotowania e‑Dokumentów na podstawie danych dostarczanych z systemu billingowego Netii, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z inwestycjami w infrastrukturę czy dodatkowe zaplecze informatyczne.

Eksperci Asseco rozpoczęli prace od szczegółowej analizy dokumentacji technicznej oraz dotychczasowego sposobu realizacji procesu. Następnie określili zakres planowanych prac, które obejmowały m.in. uporządkowanie i ustandaryzowanie nowych szablonów wszystkich dokumentów, w tym m.in. faktur, korekt czy ponagleń. Byli też odpowiedzialni za opracowanie modułu raportowania i procesu przygotowania dokumentów do wydruku i wysyłki elektronicznej. Realizacja prac na tak szeroką skalę wymagała ścisłej współpracy i zaangażowania wielu osób z różnych departamentów po stronie operatora.

W trakcie wdrażania usługi pojawiła się konieczność dostosowania rozwiązania do wewnętrznych procedur Netii oraz dodatkowych wymogów regulacyjnych. Dzięki efektywnej współpracy zespołów eksperckich po stronie Netii oraz Asseco, udało się wprowadzić wszystkie niezbędne zmiany, co pozwoliło na sprawne zakończenie projektu.

Zaprojektowanie i wdrożenie zoptymalizowanej usługi trwało dziewięć miesięcy, dzięki czemu operator już we wrześniu 2021 roku mógł korzystać z przyspieszonego i zautomatyzowanego generowania e-Dokumentów dla klientów. Zespół projektowy liczył łącznie 30 osób, w tym 10 z Asseco, którzy dodatkowo zapewnili wsparcie i profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy.

 

Kluczowe korzyści

  • Skrócenie czasu przygotowywania spersonalizowanych dokumentów rozliczeniowych do wysyłki elektronicznej lub wydruku z 2 dni do zaledwie 3 godzin.
  • Ograniczenie do minimum czasu wdrażania zmian w szablonach dokumentów.
  • Pewność, że ponad 1 mln różnego typu dokumentów trafi co miesiąc do odbiorców na czas.
  • Optymalizacja zasobów wewnętrznych i możliwość większej koncentracji na zadaniach wspierających rozwój biznesu.
  • Pełne wsparcie ekspertów Asseco.


Etap 1

szczegółowa analiza dokumentacji oraz realizacji procesu

Etap 2

określenie harmonogramu i zakresu prac po stronie Asseco

Etap 3

przygotowanie rozwiązania z uwzględnieniem dodatkowych wymogów klienta

Etap 4

testy wdrażanego rozwiązania

Etap 5

rozpoczęcie kompleksowej obsługi procesu

"Obszar związany z obsługą faktur oraz płatności jest bez wątpienia jednym z kluczowych dla firm z branży telekomunikacyjnej i pozwala im na zabezpieczenie bieżących przepływów cash-flow. Przy automatyzacji tworzenia tak dużej liczby faktur bardzo ważne jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a także gwarancja poprawności realizacji oraz walidacja danych na każdym etapie procesu. Te warunki spełnia usługa świadczona dla Netii, w której wspieramy klienta w realizacji strategii paperless i ograniczeniu kosztów związanych z drukiem, kopertowaniem i wysyłką, zapewniając płynność i efektywność wielu procesów rozliczeniowych"

- powiedział Piotr Mazur, Dyrektor Pionu Komunikacji Masowej, Asseco Data Systems.

>1 mln

e-Dokumentów miesięcznie jest generowanych dla Netii

<3h

czas od momentu otrzymania danych do przekazania PDF do druku

9

tyle miesięcy trwało wdrożenie usługi

10

osób było zaangażowanych w projekt po stronie Asseco