Plan podziału

 

PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE NA MOCY ART. 529 § 1 PKT 4) KSH

(opublikowano 18.02.2022 r.)

 

Zarząd Komunikacji Masowej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 535 § 3 KSH niniejszym ogłasza, że w dniu 15 lutego 2022 r. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku (jako „Spółka Dzielona”) oraz Komunikacja Masowa Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (jako „Spółka Przejmująca”), działając w oparciu o art. 533 i 534 KSH uzgodniły i podpisały Plan Podziału. Planowany podział nastąpi w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. w drodze przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej na istniejącą Spółkę Przejmującą – na warunkach określonych w Planie Podziału udostępnionym poniżej do publicznej wiadomości.